TỔ CHỨC HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ TÀU

 

Để khai thác an toàn, hiệu quả các dự án của công ty và phù hợp với các quy định, luật pháp quốc tế cũng như công ư­ớc quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường và vận hành tối ­ưu đội tàu, DTST Corp đã tổ chức thực hiện khai thác và quản lý:

  1. Ban Giám đốc Công ty :

  Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty. Triển khai và thực hiện việc khai thác tàu và duy trì một hệ thống quản lý an ninh, an toàn kể cả việc thực hiện các hành động khắc phục các khiếm khuyết và sự không phù hợp đ­ược báo cáo. Bố trí và sử dụng các chuyên viên có năng lực trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác phù hợp cho mỗi vị trí trong hệ thống thương mại, khai thác tàu, quản lý an ninh, an toàn. Ban Giám đốc Công ty sẽ thực hiện các công tác bao gồm :

+ Cung cấp những nguồn lực cần thiết (Cả nhân lực và vật lực) để thực hiện hệ thống thuê tàu, khai thác và quản lý tàu.

+ Chỉ huy soát xét hệ thống, tìm ra những điểm không phù hợp, đánh giá hiệu quả của hệ thống, chỉ đạo cải tiến hệ thống này.

+ Thành lập và huy động Đội ứng cứu sự cố với tư­ cách là ngư­ời lãnh đạo có thẩm quyền cao nhất của đội.

+ Thành lập và chỉ đạo Đội đánh giá nội bộ làm công tác đánh giá.

+ Làm việc với giới truyền thông và các bên liên quan về những sự kiện lớn tại Công ty và đội tàu.

  1. Phòng Khai thác - kinh doanh vận tải:

  + Khai thác các hợp đồng vận tải, các đơn hàng.

 + Theo dõi thư­ờng xuyên vị trí và lịch trình các tàu, thông báo tới các phòng ban liên quan.

  +Theo dõi và tổng hợp từng chuyến hàng, thời gian chờ hàng, tiêu thụ nhiên liệu tương đối trong chuyến, chủng loại hàng.

  + Đánh giá chất l­ượng đại lý tại các cảng tàu ghé.

  + Chỉ định đại lý theo sự phê duyệt của Giám đốc Công ty.

  + Chuẩn bị hồ sơ dự kiến xếp hàng.

  + Duy trì thông tin liên lạc giữa các tàu và Công ty. Nhận thông tin từ tàu và phát các thông tin cho tàu thông qua các hình thức thông tin liên lạc phù hợp.

  + Gửi hồ sơ xếp hàng dự kiến trực tiếp hoặc qua đại lý đến Thuyền trưởng các tàu.

  + Kiểm tra và sửa lại cho đúng tên kỹ thuật của các loại hàng nguy hiểm hoặc hóa chất độc hại và những thông tin cần nhận biết cần thiết theo các quy định trong IMDG Code.

  + Hướng dẫn vận chuyển, chất xếp, chằng buộc các loại hàng có tính chất đặc biệt trên sơ đồ xếp hàng.

  +Kiểm tra và bảo đảm rằng trọng lư­ợng và thể tích hàng phù hợp với tải trọng và thể tích hầm hàng tàu.

3.Phòng Quản lý tàu biển

+ Kiểm tra, kiểm soát và cung cấp các thông tin về hải đồ, các ấn phẩm hàng hải phù  hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh của tàu.

+ Tham mư­u cho Giám đốc Công ty lập kế hoạch, triển khai và theo dõi việc phát triển đội tàu của Công ty.

+ Theo dõi, thu thập, cập nhật, nghiên cứu, phổ biến và h­ướng dẫn áp dụng những văn bản sửa đổi bổ sung của các công ư­ớc, bộ luật, quy định quốc tế và các văn bản pháp luật của quốc gia về hàng hải cho đội tàu và các phòng ban có liên quan.

+ Thu thập và cập nhật các thông tin về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trư­ờng, đồng thời thông báo cho các tàu và phòng ban Công ty có liên quan.

+ Điều tra và nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trư­ờng.

+ Tham gia thực hiện công tác huấn luyện cho cán bộ Công ty và ghi lại những công việc đó.

+Tham gia thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an ninh, an toàn tại Công ty và trên tàu.

+ Thực hiện các công việc xử lý tranh chấp trong các vụ việc có liên quan đến các sự cố, tai nạn của đội tàu và các Hợp đồng th­ương vụ khác của Công ty.

4.Phòng Kỹ thuật vật tư­

+ Kiểm tra, kiểm soát, lập và thực hiện các kế hoạch bảo dư­ỡng sửa chữa đội tàu.

+ Điều tra các h­ư hỏng của con tàu bao gồm cả thân vỏ, máy móc thiết bị và mọi khiếu nại bảo hiểm phát sinh, bảo đảm các biện pháp phòng ngừa tái diễn .

  + Kiểm tra, kiểm soát và quản lý việc cung ứng vật tư­ kỹ thuật cho tàu.

  + Mua, quản lý và cấp cho tàu nhiên liệu, dầu nhờn, hoá chất.

  + Giải quyết các vấn đề không phù hợp liên quan đến kỹ thuật và vật tư­.

  + Đánh giá chất lư­ợng của các nhà cung cấp vật tư­ và nhiên liệu cho tàu.

5.Phòng Nhân sự

  + Chịu trách nhiệm về việc thuê, tuyển dụng, sức khỏe và quyền lợi của thuyền viên.

  + Tổ chức cho thuyền viên nhập và rời tàu.

  + Phụ trách các vấn đề về tiền lư­ơng, đề bạt và các vấn đề khác.

  + Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng chức năng liên quan thực hiện những huấn luyện thiết yếu.

  + Thực hiện việc đánh giá các Công ty thuyền viên.

  + Tham gia thực hiện công tác huấn luyện cán bộ Công ty và ghi lại các hoạt động đó.

  Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ, nhân viên cùng với việc đầu tư đúng hướng DTST Corp sẽ không ngừng phát triển.

     Chúng tôi rất biết ơn và tri ân sự quan tâm của quý công ty, quý vị Lãnh đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các đối tác trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đồng hành với chúng tôi cùng thời gian, đồng thời chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ đóng góp đó trong thời gian tới để DTST Corp chúng tôi có thể thực hiện được những dự án, mục tiêu mới, lớn hơn trong tương lai. 

 

NHÂN SỰ QUẢN LÝ CÔNG TY

 

  1. Kỹ sư: Ông Vũ Minh Tân/ Giám đốc công ty, Phụ trách – quản lý chung

   - Tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam/ khoa Điều khiển tàu biển hệ chính quy.

   -  Đã có thời gian làm việc tại tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) trong 6 năm (2000-2006) tại các Phòng ban: Phòng quản lý tàu, Ban đóng mới-nhận tàu biển từ các nhà máy đóng tàu Việt nam bàn giao cho Universal Nhật Bản với các sery tàu 6500 đến 25,000 dwt.

    - Tham gia các lĩnh vực thuộc vận tải biển tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam với chức danh Thuyền trưởng và rời Vinalines năm 2006.

    - Từ năm 2006 đến 2008 tham gia khai thác đội tàu hàng rời, môi giới tàu thuộc FALCON, VOSCO.

    - Từ 2008 đến 2010 đại diện tại Việt Nam, tham gia làm môi giới tàu biển, thuê tàu, khai thác tàu Singapore.

    - Từ năm 2010 đến 2013 gia nhập Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, khai thác, quản lý khai thác, vận chuyển than tại các mỏ Đèo Nai, Cao Sơn, Tây Nam Đá mài và các thương mại khai thác tàu biển quốc tế của Vinacomine.

    - Từ 2013 đến giờ, thành lập DTST Corp với chức năng hoạt động chính là thương mại hàng hóa quốc tế, quản lý khai thác và cho thuê tàu biển, vận tải đường bộ.

  1. Cử nhân Kinh tế: Ông Nguyễn văn Dũng/ Phó giám đốc, phụ trách Kinh doanh, Thương mại

    - Tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam- Khoa Kinh tế biển hệ chính quy

    - Từ 1999 đến 2007 đã làm việc tại phòng Thị trường Tập đoàn thépVinakansai.

    -  2007 đến 2010 làm việc tại Tập đoàn Hòa Phát với chức danh Trưởng phòng kinh doanh quản lý khối dự án kinh tế, cụm công nghiệp.

    - Trực tiếp kinh doanh khai thác vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cho tuyến nội địa và quốc tế.

    - Trực tiếp điều hành vận chuyển hàng hóa bằng container đường bộ, đường biển.

    - Thương mại xuất khẩu xi măng, sắt thép, clinker, đá vôi … và các hàng hóa khác trên thị trường quốc tế.

  1. Kỹ sư : Ông. Nguyễn văn Hải /Phó giám đốc – phụ trách Khai thác, Quản lý An toàn & Thuyền viên

      - Tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam/ khoa Điều khiển tàu biển hệ chính quy.

      - Từ 2000 đến 2006, là thuyền viên đội tàu Nippon Nhật bản.

      - Từ 2006 đến 2010 làm Quản lý an toàn cho đội tàu với trọng tải 5200dwt.

      - Làm cung ứng xuất khẩu thuyền viên cho các đội tàu lai dắt Singapore, đội tàu hàng Hàn Quốc, Đài loan…

  1. Kỹ sư: Ông Mai Hồng Luyến/Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư

         Tốt nghiệp  tr­ường : Đại học Hàng hải Việt nam

Ông đã có thời gian 6 năm công tác tại Tổng công ty hàng hải Việt nam, Công ty Vận tải biển Việt nam

  1. Bà Lê Thị Hoài/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán- Cử nhân.

Tốt nghiệp tr­ường: Đại học Tài chính kế toán , đã nhiều năm làm tại các công ty xây dựng và vận tải.

Cùng với các cán bộ đầu ngành có kinh nghiệm về chuyên môn, nhạy bén về quản lý khai thác tàu trên, ngoài ra DTST Corp còn có nhiều cán bộ, nhân viên kinh nghiệm, năng động trong nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa, quản lý kỹ thuật, quản lý thuyền viên, quản lý an toàn và an ninh tàu biển…