Trước năm 2015, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than Antraxit sản xuất từ các mỏ than tại Quảng Ninh Việt Nam với sản lượng khoảng hơn 50 triệu tấn hàng năm .

Từ năm 2016 đến nay, với sức tiêu thụ từ các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, số lượng than đáng kể với chủng loại than Steam, than Bitum được nhập khẩu từ Indonesia, Nga, Úc, Chile ...