Chúng tôi xuất khẩu tất cả các loại đá và các sản phẩm làm từ đá như: Đá trắng, Vôi ngậm nước ...

 

Cảng xếp hàng: Khu neo cảng Quảng Ninh.

Số lượng lô hàng: 30.000 đến 55.000 tấn

Chất lượng / Thông số kỹ thuật:

  1. CaO: Tối thiểu 52,00%
  2. CaCO3: Tối thiểu 85,00%
  3. Độ ẩm: Tối đa 1%
  4. MgO: Tối đa 1,5%
  5. SiO2: Tối đa 0,5%
  6. P: Tối đa 0,01%
  7. S: Tối đa 0,035%
  8. Tỷ lệ vỡ, kích thước dưới 5 mm: Tối đa 1%

Giấy chứng nhận kiểm định số lượng / chất lượng của SGS Việt Nam